Marta KOperska-Kośmicka

Marta Koperska-Kośmicka

dr inż. arch.

absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej – 2002

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń od 2010

członek Izby Architektów RP od 2010

Naukowo zajmuje się tradycyjną architekturą Pomorza, a jej praca doktorska poświęcona żuławskim domom podcieniowym została w 2016 roku wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

Poza prowadzeniem pracowni TUGA STUDIO jest adiunktem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – zajmuje się projektowaniem architektonicznym i planowaniem przestrzennym.

Paweł Kośmicki

mgr inż. arch.

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej – 2010

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń od 2010

członek Izby Architektów RP od 2010
sędzia Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Poza współprowadzeniem pracowni TUGA STUDIO pracuje w Biurze Funduszy i Przygotowania Inwestycji PKP S.A., gdzie zajmuje się projektowaniem i budową dworców kolejowych oraz realizacją Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 (link) – największym programem modernizacyjnym w historii polskiej kolei.